Ανάρτηση του Καταστατικού του Συνδέσμου

    Σας γνωρίζουμε ότι από σήμερα έχει κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας το καταστατικό του Συνδέσμου το οποίο μπορείτε να διαβάσετε – μελετήσετε. Από το μενού, στην περιοχή...