Συνάντηση Γενικού Γραμματέα με Τομέα Άμυνας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ , Παράδοση Υπομνήματος Θέσεων & Προτάσεων Του ΣΑΣΜΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Κυλινδρής Γεώργιος, κατ’ εξουσιοδότηση του ΔΣ και μεταφέροντας τις εγκεκριμένες από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ θέσεις και απόψεις συναντήθηκε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, στον Βόλο, με τον Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και αφού ανέλυσε τους προβληματισμούς των μελών, παρέδωσε αναλυτικό υπόμνημα θέσεων στον υπεύθυνο του τομέα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτριο Μπιάγκη παρουσία του Γραμματέα του Τομέα Άμυνας του Κινήματος, κ. Γεώργιου Πεταλωτή και του Αν. Γραμματέα του Τομέα, Αντιπτέραρχου (Ι) εα Θωμά Χατζηαθανασίου. Τα θέματα που αναλύθηκαν είναι τα εξής:

Α. Οικονομικά θέματα

1. Ανάγκη νέου δικαιότερου μισθολογίου.

Επισημάναμε την ανάγκη για ένα νέο, δικαιότερο μισθολόγιο που θα λαμβάνει υπόψη το κόστος ζωής και τις ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού επαγγέλματος. Η αύξηση των αποδοχών πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% στο πληρωτέο ποσό , προς κάλυψη κατά το ελάχιστο μέρος του πληθωρισμού και τις απώλειες από την 10ετή οικονομική κρίση. Πληρωτέος αρχικός μισθός του Μ. Λοχία τα 1000 ευρώ.

2. Κόστος Στέγασης και πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών

Προτείναμε ένα γενναίο πρόγραμμα ανέγερσης νέων κατοικιών, με χορήγηση επιδομάτων ενοικίου για τα μέλη που υπηρετούν μακριά από την οικογένειά τους. Αυτό θα μετριάσει το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων και θα ενισχύσει την οικονομική ευελιξία των μελών.Το κόστος στέγασης που αποτελεί «μόνιμο αγκάθι» για τα μέλη μας , μόνο την τελευταία διετία αυξήθηκε άνω του 35% με μελέτες να δείχνουν ότι τα νοικοκυριά αναγκάζονται να διαθέτουν πλέον περίπου το 40-50% του μηνιαίου οικογενειακού προϋπολογισμού  μόνο για  την διατήρηση του σπιτιού. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν παρουσιασθεί οι αυξήσεις μισθών δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τις αυξήσεις των προϊόντων, των ενοικίων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης η αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που χρησιμοποιεί η αγορά αλλά και η εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων από την ΕΕ και το πρόγραμμα ανάκαμψης και σταθερότητας θα πρέπει να εξεταστεί το συντομότερο

3. Επαναφορά Επιδομάτων εορτών και αδείας

Διεκδικήσαμε την επαναφορά των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας με μόνιμη βάση, προκειμένου να εξισορροπηθεί η αναλογία αποδοχών προς επιβαρύνσεις. Το επίδομα Χριστουγέννων ,Πάσχα  και Αδείας ήταν ένα χρηματικό βοήθημα που δινόταν από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, ενόψει των εορτών και της καλοκαιρινής άδειας. Η ιστορία καταβολής των δώρων ήταν μία κατάκτηση κατοχυρωμένη θεσμικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εδώ και δύο αιώνες, δεν ήταν κάτι πρόσκαιρο σύμφωνα  και με το άρθρο Η αναγκαιότητα διεκδίκησης της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας, Χριστόφορου Σεβαστίδη, Βασίλη Φαϊτά, Βανέσσας Παναγιώτας Ντέγκα – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ende.gr). Η δε καταβολή των δώρων συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της εμπορικής κίνησης και με αυτό τον τρόπο μεγάλο μέρος των χρημάτων επέστρεφε στο κράτος ως έσοδο. Δεν επιθυμούμε την επιλεκτική χορήγηση επιδομάτων που ενισχύουν τον κοινωνικό αυτοματισμό και προκαλούν δυσφορία. Αιτούμαστε την θεσμική κατοχύρωση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. Εάν παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων για την θετική εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα παροχής στη βάση της λογικής του Ν.1082/1980 σας προτείνουμε να θεσμοθετηθεί η χορήγηση τους αρχικά στο ύψος των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.  

4. Αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης.

Προτείναμε την χορήγηση ειδικής αποζημίωσης για τη νυχτερινή απασχόληση ώστε να αντισταθμίζεται δίκαια η εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι 64 ώρες το μήνα στο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία, από 22:00 έως 06:00. Αυτή τι στιγμή δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για όλες τις ώρες της νυχτερινής απασχόλησης, η   οποία μάλιστα ανέρχεται ωριαία μόλις στο ποσό των 2,77€. Θα πρέπει να αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου για όλες τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης

5. Κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Διαμαρτυρηθήκαμε για τη συνεχιζόμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% υπέρ της ανεργίας και ζητήσαμε την πλήρη κατάργησή της σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από τα έδρανα της ΔΕΘ.   

6. Αναπροσαρμογή Ημερήσιας Αποζημίωσης.

Προτείναμμε την άμεση αναπροσαρμογή της ημερήσιας αποζημίωσης για τα στελέχη των ΕΔ σύμφωνα με τις εξελίξεις σε άλλους κλάδους του δημόσιου τομέα στο ποσό των 40,00€ . Ως γνωστό μετά από συνεχείς αναβολές δεν υλοποιήθηκαν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αφού μετά από 9 περίπου παρατάσεις, δεν υλοποιήθηκαν όσα ορίζονταν στο εν λόγο άρθρο και κατόπιν εκδόθηκε το Άρθρο 87 Ν 4864/2021 που στην ουσία βάζει στον πάγο στην αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης αφού εκεί ορίζεται:

«Στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), α) διαγράφεται στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας», β) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών

7. Αύξηση Αποζημίωσης Σπουδαστών στρατιωτικών σχολών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ)

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διαπιστώνεται ότι υφίσταται μεγάλη διαφορά στις απολαβές των σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σωμάτων Ασφαλείας.

Απαιτούμε την αύξηση της αποζημίωσης των σπουδαστών παραγωγικών σχολών των ΕΔ και εναρμόνιση με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας.

Β. Θέματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης – πλαίσιο μεταθέσεων – ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

1. Ενιαίο Σύστημα Βαθμολογικής Εξέλιξης.

Προτείναμε ένα ενιαίο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης που θα ισχύει για όλους τους αποφοίτους ΣΜΥ, ανεξαρτήτως έτους αποφοίτησης.  Αυτό θα εξαλείψει τις διακρίσεις και θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη στη βαθμολογική πορεία. Δεν νοείται εντός του ίδιου θεσμού να υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά την εξελικτική πορεία των στελεχών.

2. Αποστρατευτικός Βαθμός

Έγινε αίτηση για επαναφορά του αποστρατευτικού βαθμό του συνταγματάρχη, όπως ισχύει στον Ν.2439/96, χωρίς προαπαιτούμενα, για όλους τους αποφοίτους ΣΜΥ, ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησης. Δεν νοείται να υφίσταται οι απόφοιτοι ΣΜΥ ιδιαίτερη δυσμενή μεταχείριση σε σχέση με προϋπάρχων νομικό πλαίσιο ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί τα έτη σπουδών σε τρία (3). Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι αν όχι καλύτερο τουλάχιστον ισάξιο του  Ν.2439/96.

3. Αναπροσαρμογή Κόστους Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας.

Αναπροσαρμογή του κόστους Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας της παρ. 4 του άρθρου 22, Ν.3865/10: Εξισορρόπηση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, αναπροσαρμόζοντας τις διατάξεις για συνέπεια και δικαιοσύνη με καταβολή του 6,67%  για την αναγνώριση της τριετίας διότι στην εν λόγω κατηγορία προσωπικού επήλθε βίαιη μετάβαση στο νέο πλαίσιο συνταξιοδότησης.

4. Νομοθέτηση αναγνώρισης μιας επιπλέον 5ετίας.

Με το άρθρο 23 του ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219/Α/25-11-2022) καλώς δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης των πέντε ετών στο διπλάσιο καθώς και να λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.  Όμως δεν υλοποιήθηκαν πλήρως όσα είχαν ορισθεί και ψηφιστεί με το άρθρο 11 του ν. 4609/19 και δεν δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης μιας επιπρόσθετης πενταετίας τουλάχιστον σε όσους αποδεδειγμένα έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον (5) έτη σε μονάδες εκστρατείας.

5. Σταθερό Δεκαετές Πλαίσιο μοριοδότησης για Μεταθέσεις.

Διατηρήστε ένα σταθερό δεκαετές πλαίσιο υπολογισμού μορίων για τον ορισμό μετάθεσης, παρέχοντας σταθερότητα και δικαίωμα προγραμματισμού στο προσωπικό. Θεσμοθέτηση θέσεων εξωτερικού για τους αποφοίτους ΣΜΥ. Από την λήψη του βαθμού του ανθυπολοχαγού έως την αποστρατεία τους οι θέσεις  εξωτερικού για τους απόφοιτους ΣΜΥ μειώνονται στο ελάχιστο. Δηλαδή για τα μισό χρονικό διάστημα της σταδιοδρομίας τους δεν μετέχουν στην διαδικασία επιλογής για θέσεις εξωτερικού.  

6. Συμβούλια Μεταθέσεων και Ενδικοφανών Προσφυγών υπό το ΓΕΕΘΑ.

Συστήστε συμβούλια μεταθέσεων και οργανώστε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών υπό το ΓΕΕΘΑ.

Αυτά τα όργανα θα εξετάζουν όλες τις ενδικοφανείς προσφυγές εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και δικαιοσύνη.

«Να νομοθετηθεί και υλοποιηθεί πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο συμβούλιο εκδίκασης ενδικαφανών προσφυγών ή διακλαδικής  ομάδας με την συμμετοχή συναδέλφων του νομικού τμήματος υπό το ΓΕΕΘΑ η οποία θα εξετάζει όλες τις ενδικοφανής προσφυγές. Η ομάδα αυτή θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των προσφυγών και σε πρώτο και δεύτερο βαθμό εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου.»  

7. Επιστροφή Παράνομων Κρατήσεων από τον ΕΦΚΑ.

Επιστροφή των οφειλομένων ποσών στα μέλη που υπέφεραν από την παράνομη περικοπή στη σύνταξή τους. Πίστωση άμεσα στους δικαιούχους των παράνομων κρατήσεων από τον ΕΦΚΑ σε όσους στρατιωτικούς που ως συνταξιούχοι εργάζονταν κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 και τους έχουν γίνει κρατήσεις στη σύνταξη στο ύψος του (60%) για όλο το έτος ενώ η περικοπή θα έπρεπε να γίνεται μόνο για τις ημέρες που εργάστηκε  σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016

8. Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης περί μεταθέσεων.

Να τροποποιηθεί στην Υπ. Απόφαση Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021 το Άρθρο 2 παρ 4 ως εξής:

Αιτιολόγηση

Η  πρόταση αποσκοπεί στην δημιουργία πνεύματος δικαίου μεταξύ της μέριμνας που πρέπει να λαμβάνει η υπηρεσία σε στελέχη που διαπιστωμένα ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, και αυτών που λόγω μοριοδότησης διεκδικούν μια θέση στην ίδια φρουρά.

Τροποποίηση

«Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι. Στελέχη με τέκνα που θα φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον 67%. Oι ανωτέρω κατηγορίες μετά την πάροδο τριετίας στην φρουρά επιθυμίας τους δεν θα καλύπτουν οργανικές θέσεις αλλά θα παραμένουν ως υπεράριθμοι»

Να τροποποιηθεί στην Υπ. Απόφαση Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021 το Άρθρο 4.1(ε) «Συνυπηρέτηση συζύγων – Τοποθέτηση μετά την άδεια κύησης – τοκετού ή ανατροφής τέκνου»:

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Παράγραφο 1ε του άρθρου 4, ως τόπος συνυπηρέτησης δύναται να υλοποιηθεί «σε όμορη περιφερειακή ενότητα». Και αυτό μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, που η οικογένεια του στρατιωτικού έχει εξαθλιωθεί οικονομικά.

Τροποποίηση

«ε. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ, που εδρεύει σε ίδια Περιφερειακή Ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ που εδρεύει στην ίδια νήσο.»

Γ. Υγειονομική Περίθαλψη

1. Άμεση εκκαθάριση δαπανών υγείας.

 Απαιτούμε την άμεση εκκαθάριση των δαπανών υγείας μέσα στον τρέχοντα μήνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στα μέλη.

2. Υγειονομική Στήριξη για ειδικές θεραπείες.

Καθιέρωση προγραμμάτων για προσιτή πρόσβαση σε ειδικές θεραπείες για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους, εξασφαλίζοντας ουσιαστική φροντίδα χωρίς οικονομικά εμπόδια.

3. Ενίσχυση περιφερειακών Νοσοκομείων με απαραίτητες ειδικότητες.

Ενίσχυση των περιφερειακών στρατιωτικών νοσοκομείων με τις απαραίτητες ειδικότητες, προκειμένου να μην απαιτείται η μετάβαση σε μεγάλα νοσοκομεία για βασικές εξετάσεις.

4. Ελευθερία Επιλογής Ιατρού.

Παροχή του δικαιώματος επιλογής ιατρού για την πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας μέσω δεξαμενής συμβεβλημένων ιατρών, παρόμοια με αυτή που ισχύει για τα μέλη των οικογενειών.

5. Αύξηση Αποζημιώσεων επί δαπανών οπτικών.

Αύξηση της αποζημίωσης για την δαπάνη οπτικών των τέκνων των στρατιωτικών ώστε να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος αγοράς οπτικών, αυτή τη στιγμή η αποζημίωση έχει ορισθεί στο ύψος των 57 ευρώ.

6. Επαναξιολόγηση Κρατικού Τιμολογίου.

Επαναξιολόγηση του κρατικού τιμολογίου, προσαρμόζοντας το στα σημερινά δεδομένα της αγοράς, για επαρκή αποζημίωση των στελεχών.

7. Θέσπιση εξειδικευμένου ιατρού εργασίας σε όλους τους σχηματισμούς.

Θέσπιση εξειδικευμένου ιατρού εργασίας σε όλους τους σχηματισμούς, με υποχρέωση διατήρησης αρχείων για όλο το προσωπικό. Έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα οι αιφνίδιοι θάνατοι στους χώρους εργασίας.

8. Ηλεκτρονική Διασύνδεση με το ΥΠΕΘΑ.

Εξέταση της δυνατότητας και υλοποίησης ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ασφαλισμένων μελών στο ΥΠΕΘΑ με τη βάση δεδομένων του εθνικού συστήματος υγείας για αποφυγή γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων.

9. Πληρωμή των χρωστούμενων προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία από τον ΕΟΠΥΥ.

Η καθυστέρηση της εκκαθάρισης και της πίστωσης των χρωστούμενων από υπηρεσίες που παρείχαν τα στρατιωτικά νοσοκομεία δυσχεράνει την λειτουργία τους και μειώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των στελεχών. Υπερβαίνουν τα 250 εκατ. ευρώ οι οφειλές των ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία .

Δ. Θέματα ΜΤΣ
1. Αναθεώρηση υπολογισμού ΒΟΕΑ – τροποποίηση «ΚΥΑ».

Υπολογισμός ΒΟΕΑ τροποποίηση «ΚΥΑ»-ΜΤΣ (Συμμετοχή μελών στο ΔΣ του ΜΤΣ)

Αναθεώρηση ΚΥΑ:

 • Προτείνουμε πλήρη αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του ΒΟΕΑ.
 • Απόρριψη της διαίρεσης των μελών σε δύο κατηγορίες, που προκαλεί αδικία.
 • Εισαγωγή ενός ενιαίου συστήματος υπολογισμού για όλα τα μέλη.

2. Σύνθεση ΔΣ ΜΤΣ – ενίσχυση εκπροσώπησης αποφοίτων ΑΣΣΥ

Σύνθεση ΔΣ ΜΤΣ – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953:

 • Ενίσχυση της εκπροσώπησης αποφοίτων ΑΣΣΥ/ΣΜΥ στο ΔΣ του ΜΤΣ.
 • Προσθήκη θέσης για Απόφοιτους ΣΜΥ στο ΔΣ του ΜΤΣ.

3. Αναπροσαρμογή Ποσού στο ΜΤΣ λόγω Τέλεσης Γάμου.

 • Τροποποίηση του σχετικού άρθρου για εξάλειψη ανισότητας.
 • Καθορισμός δίκαιης κατανομής για όλους τους μετόχους.

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ενώ για πάνω από δυο δεκαετίες είχε καταργηθεί με νόμο η αναγνώριση γάμου αυτή επανήλθε νομοθετικά . Το ποσόν του 1/3 του βασικού μισθού που  πρέπει να καταβάλουν τα στελέχη κατά τον χρόνο καταβολής για δήλωση γάμου θεωρείται υψηλό.

ΠΡΟΤΑΣΗ  

Να γίνει τροποποίηση ως εξής:

«Όσοι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού έχουν τελέσει γάμο μέχρι την έναρξη ισχύος της περ. β ́ του άρθρου 17 του ν. 3036/2002 (Α ́ 171), υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού ποσού ίσου με το ένα τρίτο (1/3) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που λαμβάνουν κατά τον χρόνο καταβολής λαμβάνανε κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου»

4. Δίκαιη Κατανομή Μεριδίων ΜΤΣ.

 • Αντίθεση στην αύξηση της καταβολής μόνο για ανωτάτους αξιωματικούς.
 • Επίσης, προώθηση δίκαιης κατανομής μεριδίων για τις κατηγορίες Β και Γ.

Πρόταση Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων.

Το άρθρο 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 23Α

Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων από την 1η.1.2017

 1. Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1η.1.2017 και έπειτα, ο αριθμός  των μεριδίων που δικαιούνται για τον υπολογισμό του μερίσματός τους προσδιορίζεται από τον βασικό μισθό (ΒΜ) του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) της κατηγορίας (Α, Β, Γ), στην οποία υπάγονται κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία, και ανέρχεται σε:

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α1: μερίδια 40

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α2: μερίδια 39

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α3: μερίδια 38

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α4: μερίδια 36

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α5: μερίδια 35

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Α6: μερίδια 34

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β1 έως Β2: μερίδια 33

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α7 έως Α12 Β3 έως Β4 : μερίδια 31 

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α13 έως Α15 Β5 έως Β8: μερίδια 29

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α16 έως Α21, Β5 έως Β8 και Γ1 έως Γ3: μερίδια 28

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια, Β9 έως Β11: μερίδια 27

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α22 έως Α24, Β12 έως Β15 και Γ4: μερίδια 24

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α25 έως Α27, Β16 έως Β17 και Γ5: μερίδια 22

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α28, Β18 και Γ6 έως Γ7: μερίδια 20

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α29 έως Α33, Β19 έως Β20 και Γ8 έως Γ11: μερίδια 18

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Α34 έως Α35 και Γ12 έως Γ14: μερίδια 16

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β21 έως Β23 και Γ15 έως Γ17: μερίδια 14

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β24 και Γ18 έως Γ19: μερίδια 12

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β25 και Γ20: μερίδια 10

Για τους υπαγόμενους στα κλιμάκια Β26 έως Β28 και Γ21: μερίδια 9

Για τους υπαγόμενους στο κλιμάκιο Γ22: μερίδια 7

 1. Για την εφαρμογή της παρ. 1, οι μερισματούχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν τις

εξής εισφορές που υπολογίζονται επί του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) αποστρατείας:

α) Την εκάστοτε προβλεπόμενη κράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, για δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες. Ειδικά οι προερχόμενοι από τον Στρατό Ξηράς εισφέρουν, επιπλέον, για δώδεκα (12) μήνες, την προβλεπόμενη εκάστοτε κράτηση υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού,

β) την εκάστοτε προβλεπόμενη κράτηση υπέρ Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), για δώδεκα (12) μήνες, εφόσον το βοήθημα δεν έχει χορηγηθεί.

 1. Οι εισφορές της παρ. 2 καταβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ΜΚ αποστρατείας συνεπάγεται και αλλαγή του αριθμού των δικαιούμενων μεριδίων σε σχέση με τα αναλογούντα στο προηγούμενο της αποστρατείας ΜΚ.
 2. Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1η.1.2017 και μετά, δεν καταβάλλεται μέρισμα και συναρτώμενο επ’ αυτού ΒΟΕΑ, μικρότερο από το καταβαλλόμενο σε αντίστοιχο και με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούχο μερίσματος και ΒΟΕΑ με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι τις 31.12.2016. Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023.

Ε. Αναβάθμιση ΣΜΥ

Οι αξίες και ο ρόλος της Στρατιωτικής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών απαιτούν ουσιαστική αναβάθμιση, περιλαμβάνοντας την ένταξή της στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης, αντιστοιχώντας την με τα  τριετούς φοίτησης ιδιωτικά κολέγια για τα οποία η κυβέρνηση έλαβε υπόψη της την « Διακήρυξη της Μπολόνια», όπως έχει εξελιχθεί και διαμορφωθεί ως σήμερα. Εκεί ορίζεται ότι ο βασικός προπτυχιακός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (bachelor) θα χορηγείται ύστερα από σπουδές διάρκειας 3 ετών.

Συνεπεία όλων αυτών πρέπει και η αναβάθμιση της ΣΜΥ(που είναι τριετούς φοίτησης) να γίνει το συντομότερο, με αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών, την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού κ.τλ.

Επίσης η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων πρέπει να είναι ανάλογη του πραγματικού και νομικά κατοχυρωμένου μορφωτικού τους επιπέδου.

ΣΤ. Εκσυγχρονισμός Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ

Το καθεστώς των ΕΑΑ είναι διαρθρωτικά αναχρονιστικό. Χαρακτηριστική παραδοξότητα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ οι ΕΑΑ αυτοχρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μελών τους (κρατήσεις από το μέρισμα), εν τούτοις όμως φέρεται ότι υφίσταται έλεγχος των οικονομικών από το ΥΠΕΘΑ. Εφόσον πράγματι συνεχίζουν να ισχύουν τα παραπάνω, η τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας είναι το δίχως άλλο επιτακτική. 

Τα μέλη κάθε συλλογικής οντότητας, με οποιαδήποτε μορφή (Ένωση, Σύνδεσμος, Σωματείο, Επιμελητήριο, Σύλλογος κλπ), είναι ισότιμα και δεν μπορεί να διακρίνονται σε κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση και το βαθμό που έφεραν στην ενεργό υπηρεσία εν προκειμένω.

Προς άρση τυχόν παρερμηνειών, δεν είναι στις προθέσεις μας να συλήσουμε αυθαίρετα τις ιστορικές «παρακαταθήκες», αλλά να αναδείξουμε τη νέα πραγματικότητα υπό ένα σύγχρονο πρίσμα, ώστε οι ΕΑΑ να μετεξελιχθούν προς όφελος του συνόλου των συναδέλφων. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να αναπτυχθεί ένας διευρυμένος διάλογος φορέων, όχι μόνο αποστράτων, επί της βάσης ενός κοινού πλαισίου αρχών και αξιών. Στο πλαίσιο μιας κοινής συναντίληψης για αλλαγή πορείας. Ορισμένες προτάσεις που, κατά την ταπεινή μας άποψη ως νέο σχετικά σωματείο, θα μπορούσαν να προάγουν με δημοκρατικό πρόσημο τη διοικητική οργάνωση των ΕΑΑ, μετεξελίσσοντας και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους, δια της τροποποίησης του ΝΔ 1171/72 καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας, είναι οι ακόλουθες:

1. Μετονομασία των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

προκειμένου ο διακριτικός τίτλος να περιλαμβάνει και τυπικά το σύνολο των αποστράτων στελεχών των ΕΔ, ανεξαρτήτως προέλευσης και βαθμολογικής κατηγοριοποίησης (Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί).

2. Εγγραφή μελών στις νέες Ενώσεις Αποστράτων σε προαιρετική βάση.

Επιβολή εισφορών μόνο για τα μέλη και όχι ανεξαιρέτως στο σύνολο των ε.α συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η παράλληλη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στις διευρυμένες αρμοδιότητες των Ενώσεων Αποστράτων (έκδοση δελτίων εισόδου σε Στρατιωτικά Καταστήματα, παραθέριση σε ΚΑΑΥ – ΚΘΕ – ΚΕΔΑ κλπ), για την αποφυγή διακρίσεων και ανισοτήτων μεταξύ των ε.α συναδέλφων.  

3. Εκδημοκρατισμός του πλαισίου «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι»,

αφενός με την καθιέρωση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Δ.Σ των τοπικών Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων, χωρίς αποκλεισμούς με βαθμολογικά κριτήρια και αφετέρου με τη διεύρυνση της καταστατικής δυνατότητας των μελών να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ των Ενώσεων Αποστράτων και την Προεδρία αυτών.

Μέχρι σήμερα, για την Προεδρία των ΕΑΑ επιτρέπεται η υποψηφιότητα μόνο για ε.α Ανώτατους Αξιωματικούς. Η επιβολή τέτοιων περιορισμών, καλώς ρύθμιζε τις διοικητικές σχέσεις κατά την ενεργό υπηρεσία, στην αποστρατεία όμως δεν είναι ηθικά αποδεκτή, καθώς εντείνει την καλλιέργεια ανισοτήτων και στοχεύει στον έλεγχο της ελεύθερης θέλησης του εκλογικού σώματος. Όταν ο οποιοσδήποτε ε.α συνάδελφος έχει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε θεωρητικό πάντα επίπεδο να εκλεγεί στα ύπατα Πολιτειακά Αξιώματα, ποιος άραγε νομιμοποιείται ηθικά να του στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, την Προεδρία των ΕΑΑ;

4. Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την νομιμοποίηση ανάληψης καθηκόντων των Δ.Σ των νέων Ενώσεων Αποστράτων, καθόσον πρέπει να παύσει ο καθιερωμένος διορισμός τους με τη μορφή επικύρωσης από τον εκάστοτε ΥΕΘΑ (δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης), γεγονός που, σημειολογικά, συνιστά ευθεία απαξίωση και υποβάθμιση της βούλησης του κυρίαρχου σώματος των εκλεκτόρων μελών των Ενώσεων Αποστράτων.   

Ο ΣΑΣΜΥ δια μέσου του Γενικού Γραμματέα αφού ευχαρίστησε τα Μέλη του Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ τους ζήτησε να μελετήσουν τις προτάσεις και υοθετόντας αυτές να προβούν στην κατάθεση νομοθετικών παρεμβάσεων.

 Επισυνάπτεται το Δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για την συνάντηση. 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *