Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ευάγγελος Στέφος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Μιχαήλ Μπαλλάς, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. Γεώργιος Κυλινδρής, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. Κων/νος Ακράτος, ΤΑΜΙΑΣ

5. Παναγιώτης Γιώτης, ΕΦΟΡΟΣ

6. Δημήτριος Κοντούρης, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

7. Ευάγγελος Κείος, ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

8. Δημήτριος Θεοδώρου, Α΄ ΜΕΛΟΣ