ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το επόμενο διάστημα κατατίθεται στη Βουλή το πολυδιαφημισμένο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό. Από μια πρώτη ανάγνωση του περιεχομένου, όπως έχει αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση, δυστυχώς διαφαίνεται η πρόθεση της Κυβερνήσεως να συνεχιστεί η εφαρμογή ανάλγητων ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν την περίοδο 2010 – 2019 και είχαν ως συνέπεια τη μείωση των συντάξεων έως και 60%, με δραματικότερες όμως συνέπειες για τους τωρινούς εργαζόμενους και μελλοντικούς συνταξιούχους, οι οποίες τεχνηέντως και επιμελώς «κρύβονται κάτω από το χαλί».

Οι προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8, επανακαθορίζουν τους συντελεστές αναπλήρωσης που διαμορφώνουν αναλογικά το ποσοστό του αναλογικού μέρους της σύνταξης, περικόπτεται σημαντικά ο συντελεστής αναπλήρωσης για περισσότερα των σαράντα (40) ετών υπηρεσίας και διαμορφώνεται σε 0,50%, αντί του 2,00% που ισχύει σήμερα. Nα σημειωθεί ως ιδιαίτερη παραδοξότητα ότι ο συντελεστής του νεοεισερχόμενου ασφαλισμένου ανέρχεται σε 0,77% έναντι 0,50% του ασφαλισμένου με περισσότερα από 40έτη. Το γεγονός αυτό αντίκειται σε κάθε λογική και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει συνταξιοδοτική απαξία σε αυτούς που εργάστηκαν ή επιθυμούν να εργαστούν για περισσότερα από 40 χρόνια, ενώ η σύγχρονη τάση είναι να αυξηθούν τα έτη εργασίας.

Παράλληλα, απομειώνεται αν όχι εξαλείφεται πλήρως, η προσδοκώμενη υψηλότερη αναπλήρωση κυρίως για τα ε.ε στελέχη των ΕΔ που κατέβαλαν ή συνεχίζουν να καταβάλλουν διπλές ασφαλιστικές εισφορές (Ιπτάμενοι, Αλεξιπτωτιστές, Βατραχάνθρωποι, Πυροτεχνουργοί, ΕΚΑΜ κτλ), με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες εισφορές θα καταστούν απολύτως μη ανταποδοτικές. Πρόκειται για ευρείας έκτασης απώλεια αποδοχών που γίνεται σε βάρος ανθρώπων που αφιερώθηκαν στην Πατρίδα, βάζοντας κατ’ επανάληψη σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η κοινωνική ασφάλιση αφορά, συνολικά, τη ζωή των εργαζομένων, τον κόπο και τον μόχθο ολόκληρου του εργασιακού τους βίου και ο Σ.Α.Σ.Μ.Υ. δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να την λεηλατήσει.

Τασσόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων που πλήττονται από τις συγκεκριμένες διατάξεις, καθώς και από αντίστοιχες προγενέστερων νόμων και δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε μέσον πίεσης, προκειμένου να αποτραπούν οι υπόψη ρυθμίσεις υπό τη συγκεκριμένη μορφή τους. 

Για την αντιμετώπιση των κενών που προαναφέρθηκαν για τη στοιχειώδη βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, προτείνονται ως βασικά σημεία τα ακόλουθα:

α.         Η παράγραφος 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 να διαμορφωθεί ως εξής:
«2α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου, κατά την τελευταία δεκαετία ασφάλισής του εφόσον έχει  ασφαλιστεί σε κύριο φορέα ασφάλισης μέχρι της ισχύος του παρόντος και καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου για ασφαλισμένους, εφεξής της ισχύος του παρόντος. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια των ετών ασφάλισης που αναλογούν, κατά τις ως άνω περιπτώσεις. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, κατά το διάστημα ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα».

β.         Οι συντελεστές που διαμορφώνουν το ποσοστό αναπλήρωσης μετά τα σαράντα (40) συντάξιμα έτη, για λόγους δικαιοσύνης, ανταποδοτικότητας των εισφορών στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικής ισότητας, να διαμορφωθούν ως εξής:

(1)     Από τα σαράντα (40) έως τα σαράντα πέντε (45) συντάξιμα έτη, σε 2,00%  κατ’ έτος.

(2)     Από τα σαράντα πέντε (45) έως τα πενήντα (50) συντάξιμα έτη, σε 1,50%. κατ’ έτος.

(3)     Από τα πενήντα (50) έως τα πενήντα πέντε (55) συντάξιμα έτη, σε  1,00%  κατ’ έτος..

(4)     Πέραν των πενήντα (55) συνταξίμων ετών, σε 0,50%  κατ’ έτος..

γ.         Αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που κατετάγησαν τα έτη 1990-92 (κατηγορία παλαιών ασφαλισμένων), με την ένταξή τους στις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, για την αποκατάσταση της ασφαλιστικής ομαλότητας και του περί δικαίου αισθήματος, επί της βάσης της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας.

δ.         Ρύθμιση θεμάτων αναγνώρισης πρόσθετης συντάξιμης υπηρεσίας, που προβλέπονται βάσει του Ν.3865/2010, ως ακολούθως:

«Προκειμένου για τα στελέχη των ΕΔ, ο χρόνος πρόσθετης συντάξιμης υπηρεσίας των τριών (3) ετών, που καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου/ης και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι ανωτέρω εισφορές να υπολογίζονται με ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, της περιόδου που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και με τα οικονομικά δεδομένα που αντιστοιχούσαν τότε».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε τόσο από τα μέλη του ΣΑΣΜΥ και τους λοιπούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, όσο και από τους υπολοίπους συναδέλφους ανά το Πανελλήνιο, όπως σχολιάσετε αντίστοιχα στο παρακάτω link  http://www.opengov.gr/minlab/?p=4504&cpage=1&fbclid=IwAR2DaE_X7MIYBtudRdm2hSawDfH4VZVy0R_LEzshMWttAzpFt7nV-sS1ZGY#comments  τα ανωτέρω για την, εκ μέρους σας, ανάληψη πρωτοβουλιών επαναθεμελίωσης της Αρχής της Εμπιστοσύνης προς τους κρατικούς θεσμούς, μέσω αποτροπής της θεσμοθέτησης ρυθμίσεων που διαιωνίζουν μία κυριαρχική αντίληψη εις βάρος μας και διευρύνουν επιλεκτικά το έλλειμμα κοινωνικής αλληλεγγύης σε βάρος των στρατιωτικών συνταξιούχων, λόγω διαχρονικού ελλείματος επαρκούς θεσμικής εκπροσώπησης. 

Υπενθυμίζουμε ότι, το «δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», καθόσον οι παράνομες μειώσεις του 2012 και η εν συνεχεία απαξίωση (μη εφαρμογή) των αποφάσεων του ΣτΕ (2014), που έχουν «πληγώσει» όσο τίποτε άλλο τον κλάδο μας, αντιθέτως με ότι ορισμένοι ίσως πιστεύουν, δεν έχουν περάσει στη λήθη του παρελθόντος.

Διαθέτουμε μνήμη, νοημοσύνη, κρίση και αποφασιστικότητα ……

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

2 Απαντήσεις

  1. Ο/Η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ λέει:

    Δεν έχω να προτείνω ποσοστά. Εκείνο που θα σχολιάσω είναι ότι έχουμε μπει στο στόχαστρο τα ε.ε. και ε.α. στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις έναντι άλλων κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων γενικότερα. Συνεπώς οι σχεδιάζοντες , προτείνοντες και ψηφίζοντες, ας λάβουν υπόψη τους ότι δεν είμαστε απλά εργαζόμενοι, επιτελούμε και επιτελέσαμε λειτούργημα και να μην αδικήσουν τις κατηγορίες αυτές των συναδέλφων, που δεν γνωρίζουν ή δεν γνώριζαν το πρωί αν θα επιστρέψουν το μεσημέρι στις οικογένειές τους. Φτάνει όχι άλλη αναλγησία και εμπαιγμός.
    Και όπως μας λέει ο Μένανδρος : «Δεν υπάρχει νόμος που να είναι πιο ισχυρός από την ανάγκη.»

  2. Ο/Η Λάθος διατύπωση λέει:

    Μελετήστε κι αυτό https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-271/#comment-83099

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *